Thursday, August 14, 2008

Pekings husförsamlingar tvingade att skriva under ett papper

August 13, 2008
China Aid har upptäckt att i Peking har några pastorer från husförsamlingarna blivit tvingade att skriva under en överenskommelse att de inte skulle deltaga i religiösa samlingar under OS.

I överenskommelsen står det bland annat:

“…ska inte organisera eller deltaga i olagliga samlingar och inte mottaga gåvor eller predikningar från utländska religiösa organisationer som har ett mål.”

I dokumentet förbjuds församlingarna också att samlas under 3 månader under det att OS äger rum. Om man skulle överstrida detta kommer de kinesiska myndigheterna att ställa dem till svars.

läs mera på www.chinaaid.com

No comments: