Saturday, February 3, 2007

Jesus Står Vid Dörren....

Kol 2:6-8 "Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus."

Här skriver Paulus till de heliga i Kolosse. Att vara en kristen betyder att vi ska ständigt växa i tron. Det betyder att vi ska ständigt längta och söka efter att lära känna Herren mer.

Paulus säger i Filipper brevet, "Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer genom lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten fron Gud genom tron" (Fil 3:7-9).

Allt det som var en vinst för Paulus räknade han som en förlust. Prestige, mänskligt beröm, karriär, att vara något i det "religiösa etablissemanget" betydde inget för Paulus efter det att han hade mött Jesus på vägen till Damaskus (Apg 9). Där hade hans liv blivit förvandlat. Nu hade något annat fått ta över första platsen i hans liv.

"Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium (Apg 20:24).

Det som låg högst upp på Jesu hjärta blev ett med Paulus. Låt mig fråga dig vad du tror ligger högst upp på Guds hjärta?

....människor....

Gud älskar människan så mycket att Han sände Sin Enfödde Son för att människan inte skulle gå under.

Detta hade fått grepp om Paulus. Från den stund han fick möta den Uppståndne Kristus där på vägen bytte han färdriktning. Före detta hade han förföljt församlingen och hade gjort allting för att ta död på den. Men när han mötte Kristus så frågade han direkt "vad vill du jag ska göra?" (Apg 22:10).

Från den stund började han predika Kristus för folket. Han visste vad Gud hade kallat honom till och han gjorde allting för att behaga Honom. Inget kunde stoppa honom från detta uppdrag. Han blev stenad, utsatt för gisselslag, kastad i fängelse, hans egna team medlemmar övergav honom, men han gav inte upp. Han kämpade in i det sista. Han fullbordade sitt lopp, och vann sin segerkrans. Vi vet att traditionen säger att Paulus blev halshuggen i Rom av Nero 62 eller 64 e. Kr.

Vad fick Paulus att fullborda loppet? Att hålla ut under alla svårigheter? Jag tror att det är vad vi läser i Kolosser brevet och Filippus brevet som är grunden för detta. Han hade överlåtit allt till Jesus för att han skulle lära känna Honom, han levde i Kristus och var rotad i Honom. Han kastades inte hit och dit av varje vindkast i läran utan höll sig hela tiden fräsch.

Gemenskapen med Kristus höll Paulus fräsch. Jesus talar till de olika församlingarna i Uppenbarelseboken. Där säger Han till församlingen i Laodicea: "Jag känner dina gärningar (så de hade gärningar). Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun" (Upp 3:16).

"Jag skulle önska att du vore kall eller varm...." Kan ni skönja Jesu kärlek och omsorg här? Ibland är det lätt att komma in i rutiner i sitt kristna liv. Allt man gör blir till ett mönster. Och så kommer man till den dan när man ser bakåt och undrar "vart tog min första kärlek till Jesus vägen?" Lite längre ner i vers 20 i samma kapitel står det "Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig."

Detta säger Han till församlingen, inte till de som inte känner Honom. Om det är så att du har tappat din första kärlek till Jesus så var vid gott mod! Jesus står vid dörren idag och klappar på, till den som öppnar ska Han komma in.

Paulus höll sig fräsch hela tiden eftersom han vandrade i Kristus. Hans liv var Kristus. Det fanns INGET ANNAT som tog första platsen i hans liv. Han kände Kristus eftersom han spenderade tid med honom. Eftersom han levde så nära Kristus så fick han andra prioriteringar. Han levde inte längre för sig själv, utan för att se Kristus predikas bland dem som aldrig hade hört evangelium.

Låt oss idag överlåta oss till Kristus. Kanske detta är första gången för dig att lämna dig till Honom eller kanske du gjorde detta för ett antal år sedan. Men slentrian och felaktiga prioriteringar har tagit överhanden. Du lever inte längre för Honom utan bara för att tillfredställa dina egna behov och önskningar. Då är det dags att överlåta sig själv till Honom igen så att Han får möta dig och förvandla dig som Han förvandlade Paulus.

Om du gör detta så kommer riktig tillfredställelse att komma över ditt liv, jag lovar. Om du och jag gör detta så kommer inte bara Sverige att förvandlas men också resten av denna värld. Eftersom vi då kommer att fullgöra Jesu befallning att gå ut i hela världen och predika evangelium till ALLA FOLK!

No comments: