Wednesday, April 22, 2009

Fortsatta bloggande om homosexualitet i församlingen

Idag läste jag en artikel i Dagen om Malin som är medlem i en EFK församling. Malin som inte är hennes riktiga namn lever i ett homosexuellt förhållande. Hon säger i artikeln att pastorn i hennes församling sade i förbifarten i en av hans predikningar att, "här finns inga homosexuella medlemmar och så kommer det förbli." Sedan berättar hon att det finns andra medlemmar i församlingen som är homosexuella men döljer det.

För mig låter det väldigt konstigt hur hennes pastor inte känner till att hon är homosexuell. Är det en så stor församling att man inte hinner lära känna alla medlemmar?

New Life församlingen i Stockholm som också är en medlem i EFK har gått igenom olika stadier under den tid som den existerat. När församlingen startades tillämpades ett mer öppet medlemskap. Grundarna tänkte att det räckte med att församlingen var Kristus centrerad. Människor skulle få växa till i likhet med Jesus genom en process (precis det Saron församlingen i Göteborg förespråkar). Den som bekände sin tro, var med i en cellgrupp och kom på möten kunde bli medlem. Men efter några år, uppstod problem. Några medlemmar hade en livsstil som inte stämde överens med Bibelns värderingar. Därför kom ledningen överens om att ta fram en gemensam teologisk grund och vision och värderingar utifrån Bibeln. För att bli medlem i församlingen måste man idag gå en introduktionskurs på tre kvällar för att kunna ta ställning till dessa värderingar. Om man ställer sig bakom dessa värderingar får man bli medlemmar.


Vi som Kristi kropp får inte ta för lätt på församlingsmedlemskap. Med detta vill jag inte säga att församlingen inte ska ta emot sargade människor, eller de som lever i sambo förhållande eller homosexuella. De måste få komma till oss. Hur ska de annars kunna få ta emot förlåtelse och få sina namn skrivna i Livets Bok? Men, vad jag vill ha sagt är att de som inte ställer sig bakom Bibelns värderingar kan inte bli upptagna som medlemmar i våra församlingar som är Kristi Kropp.

Vi måste vara tydliga här för de förlorades skull och för vår egen skull. Gud har sagt, "var heliga, ty Jag är helig." Helig betyder att vara avsatt till Gud, och att leva ett helöverlåtet liv. Där "jaget" inte har något att säga till om, eftersom "jaget" har dött och lever nu för Honom som har dött för oss. Vi tillhör inte oss själva utan Honom.

No comments: