Friday, April 24, 2009

Missions konferens i Vladivostok

Den 22-24 maj, kommer den årliga "The Northern Gates" konferensen att äga rum i Vladivostok. Det är nu 6 året som vi Team i Norr tillsammans med en församling i Vladivostok anordnar denna konferens.

Årets talare är Steve Mills från Global 12. Global 12 är en missions organisation som arbetar med församlingsplanterg över hela världen. Enligt deras hemsida har de nu planterat fler än 18,000 församlingar runt om i världen. Ofta är det i länder där det sker mycket förföljelse. Steve Mills har arbetat som missionär i Kenya under många år. Men sedan något år tillbaks arbetar han som missionspastor i Bethany World Prayer Center. Denna församlings huvudpastor är Larry Stockstill som många utav oss känner till.

Den andra talaren är Tord Renkel från Sverige, som sedan flera år tillbaks arbetar tillsammans med sin familj som missionär i Myanmar. Personligen kan jag säga att han Tord har inspirerat mig genom sitt liv som missionär. Hans undervisning präglas utav en centrering runt Jesus och Hans befallning till alla kristna att gå till alla folk för att predika.


Det är nu dags för de ryska församlingarna att ta upp stafett pinnen och springa med evangelium till nationerna. Många utav de ryska församlingarna har idag inte insett sitt ansvar i mission. Syftet med denna konferens är främst till att väcka dessa ryska församlingar till insikt om hur viktigt det är och hjälpa dem att ta sitt ansvar. Det andra syftet med konferensen är att hjälpa till att se var de främsta behoven är för mission idag.

De första åren fokuserade vi främst på Kina, men vi har även talat om NK och muslim världen. Detta år lyfter vi även fram onådda folk i sydost asien.

Välkommen till oss. Om du inte kan komma, var snäll och lyft upp konferensen i bön. Vi tror att de ryska församlingarna kommer att ha en stor medverkan i den sista tidens mission.

No comments: