Monday, April 27, 2009

Viktigt med god kommunikation

Skrev igar om att var medarbetare hade ringt och sagt att det hade kommit ett brev fran polisen dar de skrev att de annullerar mitt uppehallstillstand. Var medarbetare hade uppfattat fel (pris ske Gud).

Det var skattemyndigheten som hade skrivit att mitt tillfalliga uppehallstillstand hade gatt ut och jag hade inte gett dem en kopia pa mitt uppehallstillstand.

Nu behover jag bara skicka en fotokopia pa mitt uppehallstillstand sa ordnar allt sig.

Tack for alla boner.

No comments: