Saturday, April 18, 2009

Sverige - Ett nytt missions uppvaknande

Jag ar valdigt tacksam och stolt pa ett bra satt over mitt land, Sverige. Under 200 ar Sveriges kyrkor sande hundratals missionarer till Kina, Mongoliet, Afrika, Indien och manga andra lander.

Av ungefar 250 missionarer som blev martyrer under Boxer upproret i Kina i borjan utav 1900-talet, var ca 50 stycken svenskar. Det var hjaltar som vi inte ens kommer ihag namnen pa idag. Jag laste om en flicka som hade akt till Kina som missionar. Hon hade mojlighet att komma hem till Sverige och raddas undan boxarna, men istallet valde hon att stanna med sina kinesiska forsamlingsmedlemmar. Hon skickade ett brev hem till sin familj dar hon forklarade varfor hon inte kom hem. Det var sista brevet de fick mottaga fran henne eftersom hon blev dodad av boxarna.

Nils Fredrik Hoijer reste till Ryssland och predikade evangelium. Han skickade ivag missionarer till Xinjiang provinsen i vastra Kina och ett arbete borjades bland Uygurerna. Ingen missionsorganisation har sett fler Uygurer komma till tro an dem. Dessa missionarer blev deporterade av den muslimska ledaren och de muslimer som hade blivit fralsta blev dodade.

Det finns sa manga bortglomda hjaltar som gav sina liv for att ge evangelium till de onadda. Kristi karlek drev dem att ga och inget kunde hindra dem. En del tog med sig virket till sina kistor eftersom de visste att de aldrig skulle atervanda till sitt hemland.

Jag alskar Sverige och nar jag tanker pa hur manga svenskar som har gett sina liv pa stridsfaltets hojder sa varmer det mitt hjarta. Men det gor ont ocksa eftersom Sverige inte sander ut lika manga missionarer idag som de gjorde under 1800-1900 talet.

Sverige ar idag ett land som behover ta emot missionarer men jag tror att om vi sander ut vart brod over vattnet sa kommer vi att fa tillbaks valsignelsen i sinom tid.

Det finns fortfarande manga svenska missionarer, men lat oss be Skordens Herre att sanda ut fler sa att vi inom var generation kan fa valkomna Jesus pa skyn.

No comments: