Sunday, April 19, 2009

Saron kyrkan i Göteborg

Saron kyrkan i Göteborg öppnar upp för medlemsskap för de som lever i ett öppet homosexuellt förhållande.

Nu har vi väl ändå gått för långt! Hur en EFK församling som bygger sin grund på Bibeln och Lausanne deklarationen sjunka så lågt är för mig en gåta.

Det finns de som säger att församlingen måste vara öppen för dessa människor och att de måste ha en plats där de kan komma till för att förändras. Sedan säger man att vi alla bär på vanesynder som vi inte kan bryta därför ska vi öppna upp kyrkan även för de som lever i partnerskap.

Jag tror inte att vi kan öppna upp kyrkan för människor som lever i öppen synd. Självklart ska de få komma till kyrkan men att få medlemsskap och genom detta rätt att få deltaga i nattvarden där Paulus säger att den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en skall pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda (1Kor 11:27-31).

Genom att göra detta, öppnar vi upp för den orättfärdige att äta och dricka en dom över sig. Men inte bara det utan vi dömer oss själva som Kristi Kropp genom att kompromissa med Guds Ord.

Jag skulle inte vilja att en som lever i öppen synd (vare sig det är drickande, kärlek till pengar eller en homosexuell) ska få vara med i lovsången, undervisa i söndagsskolan eller något av alla de andra sakerna som sker i församlingen.

Det är en annan sak att låta en homosexuell komma till församlingen och sitta med under mötena och lyssna på Guds Ord. Vi måste välkomna dem och visa Guds kärlek till dem när de kommer.

Men jag tror inte att de genom att få medlemskap kommer att ändra sin livstil utan det är bara genom den Helige Andes uppenbarelse om synd som kan göra detta. Läs kyrkohistoria och där kan vi inte hitta ett fall där man öppnade upp för människor som levde i öppen synd. Där kompromissade man inte med sådana saker och det kan inte vi heller göra.

Stefan Svärd säger i sin blogg "Jag anser inte att det är förenligt med kristet liv varken att leva i sambo, homosexuella förhållanden, bunden av girighet och penningbegär, eller leva i skvaller och förtal. Det går inte bara att börja utesluta en massa människor ur församlingen, det är helt fel sätt att höja ribban. Tydlig undervisning, tydlig församlingsordning, genomarbetade introduktionskurser in i församlingen, fortsättningskurser på Alfa, och aktiv själavård, cellgrupper, där man stegvis engagerar sig mer i varandras liv, är rätt väg att gå för den sekulariserade församlingen."

Vi måste be Gud om hjälp att leva i fruktan för Honom och Hans Ord. Ingen utav oss är perfekt men jag tror att vi vill förändras. Vi måste be för vårt land så att ett nytt uppvaknande kommer där vi söker Hans ansikte och ser var vi har gått fel så att vi kan omvända oss och Han kan skaffa bot för vårt Sverige.

No comments: