Thursday, May 7, 2009

Kachin folket i Burma (Myanmar)

Lite Missions historia

1812 anlände Adoniram Judson till Rangooon (Yangoon) som den första amerikanska missionären. När han gick ombord på båten som skulle ta honom till missionslandet var han en Kongregationalist men under resan talade Gud till honom genom Sitt Ord att han behövde döpa sig. Adoniram arbetade i Burma under 38 år.

Efter 7 år av predikande fick han se den förste burmesen som gav sitt liv till Jesus. Han översatte Bibeln till burmesiska och reste till Mandalay där han presenterade Guds Ord till den burmesiska kungen som vägrade att ta emot honom.

Fram till 1877 var det ingen som hade försökt att nå Kachin folket. De första personerna från denna folkgrupp blev döpta 1882. Åtta år senare anlände Ola och Minnie Hanson. Ola Hanson (1864-1929), som var född i Åhus, Sverige men som emigrerade till USA 1881 och växte upp i Oakland, Nebraska. Ola tog sin examen vid Svenska Baptist Seminariet. År 1980 blev han och hans fru utsänd genom Betlehems baptist kyrka.

När missionärerna kom till kungen för att be honom om lov att undervisa Kachin folket, skrattade han och pekade på sin hund och sade att de skulle ha större framgång att undervisa denna hund än detta folk. De var Burmas vilda människor som var outbildade animister och offrade kor och kycklingar för att behaga andarna.

Men Ola Hanson uträttade ett otroligt arbete bland denna folkgrupp. Han etablerade en mission i Namkham i Hsenwi distriktet 1910. Han gav Kachin folket ett skriftspråk; översatte Bibeln till Kachin och skrev några böcker.

När man går tillbaks litegrann i tiden så möter man många svenska missionspionjärer och hjältar. Det här är bara en utav många som har gett sitt liv för att sprida evangeliet till en folkgrupp som inte hade hört om Jesus.

No comments: