Wednesday, May 20, 2009

Konferens i Vladivostok

På fredag börjar vår årliga missionsskonferens i Vladivostok. Detta år har vi förmånen av att ha Tord Renkel här som huvudtalare. Han arbetar som m-arbetare i ett land i sydost asien där de leder en bibelskola och missionsskola.

De har sett en väldigt god frukt genom sitt arbete och många utav deras studenter går efter utexamineringen ut och startar församlingar bland de många onådda folkgrupperna i det landet.

Vi ser fram emot denna konferens och vet att den betyder mycket för detta område utav Ryssland.

No comments: