Thursday, June 5, 2008

Myanmar frågar efter Guds Ord

Fyra amerikanska fartyg fulla med hjälp har lämnat Burmas kust. De fick aldrig tillåtelse att komma in i landet för att hjälpa offren från cyklonen. Detta gör att trycket på att hjälpa faller på de inhemska kristna.

Medan landet står i desperat hjälp av mat, medicin och annan hjälp säger John Anderson från World Bible Translation Center att Burmas kristna frågar efter Guds Ord. "Vi har fått en förfrågan om en halv miljon Biblar från kristna inne i Myanmar..." De har bestämt sig för att trycka 50,000 nu och när fler tillfällen ges skall de trycka mer. Anderson säger också att katastrofen har öppnat dörrar. "Vår utgivare som har arbetat i Myanmar har berättat för oss att det kommer även munkar och frågar efter Nya Testamenten. De försöker hitta ett svar i det som hänt och hoppas finna det i de Kristna Skrifterna."

$100 kostar 50 Nya Testamenten.

Källa http://mnn.gospelcom.net/article/11305

No comments: