Thursday, June 26, 2008

Amerikas religiösa tolerans avviker mer och mer från Skriften

Det er är en dålig trend som uppenbaras i amerikanska församlingar. Över hälften av de evangeliskt kristna som tillfrågades under en undersökning går mot en tro att det finns många vägar till himlen.

Källa: http://mnn.gospelcom.net/article/11378

1 comment:

Kefas-JDFK said...

Ja det är mycket som tyder på att vi har börjat i avfallets tider.
Men kan tipsa om denna youtube kanalen som bemöter detta problemet på ett utmärkt sätt tycker jag: http://www.youtube.com/user/LaneCh

Guds frid,
M