Tuesday, September 16, 2008

Abortdemonstration i Jönköping

Förra söndagen utfördes en demonstration för de oföddas rätt till liv. Man hade samlats utanför Pingstkyrkan i Jönköping, där man protesterade mot att en en kvinna i församlingens äldste kår som är barnmorska och hennes man som är gynekolog utför aborter i sina arbeten.

Pelle Hörnmark som är pastor i församlingen försvarar kristnas rätt att arbeta i en verksamhet där aborter förekommer.
– Självklart kan man det. Som församling står vi för livets okränkbarhet. Sedan tror jag vi som enskilda fattar våra egna beslut och får ta konsekvenserna av dem, säger Hörnmark till Dagen.

Detta är för mig en fullständig gåta hur en pastor i en av de största pingstförsamlingarna i Sverige kan försvara sin medlemmar till att utföra aborter och i samma veva säga att man är för livets okränkbarhet. "Sedan undrar man varför vi inte har väckelse i Sverige..."

Om det skulle vara en annan synd (man måste kalla det med det rätta namnet) t.ex. otukt, eller homosexualitet så tror jag att man skulle mycket snart samla äldstekåren och tillrätta visa personen i fråga och om den inte vände om skulle man tillrätta visa honom/henne inför församlingen. Varför inte nu?

Abort är att utsläcka en människas liv. Jag tycker att detta speglar mycket av den kristenhet vi har i Sverige.

Som kristenhet måste vi göra något för att få se en förändring i landet. Jag bor inte i Sverige men när jag ser på Sverige så får jag en klump i magen. Vi som en gång såg väckelse, sände ut hundratals missionärer, och såg framgång komma till landet pga att Gud välsignade för att man följde Honom. Hur ser det ut nu? Ja, det är bara att vända sin blick emot det som nu har hänt i denna församling i "Sveriges Jerusalem."

Vad kan vi då göra? Det finns en bot som du och jag måste göra för att Guds välsignelser ännu en gång skall komma över vårt kära fosterland: 2 Krön 7:14, "Men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land."

No comments: