Saturday, September 6, 2008

VARFÖR KOM DU INTE TIDIGARE?

Introduktion: ”Varför kom du inte tidigare?” Mannens fråga brände i Hudson Taylors själ medan han tänkte på Kinas miljoner som ännu inte hade hört om Jesus. Den medelålders mannen var en officer i den reformerade buddistiska sekten i Kina. Han hade länge sökt sanningen i konfusius, buddism, och Taoism, men inte förrän han fick höra evangelium om Jesus kunde han hitta vila för sin själ. Han vittnade ivrigt för buddisterna om den frid han hade, och han började predika Kristus för sina landsmän. Kort efter sin omvändelse frågade han Taylor hur länge evangelium hade funnits i England. När han fick höra att det hade funnits i flera hundra år, blev mannen shockad. VA! I flera hundra år har ni haft dessa goda nyheter men bara nu har ni kommit hit för att predika det till oss. Min fader sökte efter sanningen i mer än 20 år och dog utan att hitta det. Varför kom du inte tidigare?

I början utav 90-talet kom en ny tid till Ryssland, det land som hade varit stängt för evangelium blev nu öppet. Människor blev frälsta och församlingar startades över hela detta stora land. Ryssland tog emot hundratals missionärer från USA och Europa som levde här och predikade evangelium. Detta var för nästan 30 år sedan och nu är det en ny tid som kommer till Ryssland. Nu är det inte tid att ta emot missionärer eller hjälp, nu är det dags för Kyrkan i Ryssland att själv börja sända ut missionärer till nationerna. Under Sovjet tiden, skickade man ut ”missionärer” som predikade Marx och kommunism och det var många länder som tog emot detta humanistiska ”evangelium”. Nu är det dags för oss att höra ROPET från nationerna som ber oss att komma till dem och predika evangelium om Jesus.

Text 2 Kungaboken 6:24-25; 7:1-20


Vi känner till detta Bibel sammanhang. Kungen i Aram (Ben-Hadad) hade belägrat Samaria och situationen i landet var outhärdligt. Det fanns ingen mat och man hade till och med börjat koka sina barn för att äta dem. Fanns det någon räddning? Hur skulle man komma ut ur situationen? Vi ser i denna berättelse att Gud ALLTID har en väg ut ur en svår situation och att Han använder svaga människor för att göra det.
De spetälska har två valmöjligheter; antingen kan de gå in genom portarna och dö tillsammans med de andra eller så kan de gå till fiende hären och hoppas på att de skall finna barmhärtighet där. De väljer den sena varianten och går. Genom att de gick kunde Gud göra ett mirakel, Han gjorde så att deras fötter lät som dånet av vagnar och hästar och hela fiendehären flydde fältet. När de spetälska kom in i lägret fann de att det var tomt och det fanns mat, dryck, kläder, guld och silver och de åt för glatta livet.

Men låt oss se i vers 9 Men därefter sade de till varandra: ”Vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar till imorgon, (Samarien kunde inte vänta till morgondagen för då var det för sent) drar vi skuld över oss. Kom så går vi och berättar om det här i kungens hus.”

De gick och berättade och Samarien var räddat. Om inte de hade gått, skulle Samarien ha dött, även om fiendehären egentligen inte fanns där. De hade ju flytt. I verkligheten var de ju räddade, men de visste inte om det – DE BEHÖVDE HÖRA, FÖR ATT KUNNA BLI RÄDDADE

I denna berättelse ser vi en parallell till den tid vi lever i. Samarien är världen som ännu inte har tagit emot evangelium om Jesus. Ben-Hadad är djävulen och de spetälska är Kristi Församling.

1. Hur ser situationen ut i världen idag?

- 2 miljarder kristna varav 680 miljoner evangelikala. 1,1 miljard muslimer. 340 miljoner buddister. 340 kinesiska folk religioner. 890 miljoner hinduer. 220 miljoner tribe religioner. 875 miljoner ateister. 17 miljoner judaister.

- Kina har 1,3 miljarder människor och man säger att ca 170 miljoner är kristna. Officiellt finns det 56 folkgrupper i Kina, men inofficiellt är det 495 utav dem är 90 evangeliserade.

- Varje sekund går en asiat till helveted utan att få höra evangelium en gång.

- Givandet till mission sett över världen ser ut så här: 87% av offren går till den egna församlingen. 12% går till arbete bland redan evangeliserade folkgrupper och bara 1% utav pengarna vi ger till mission går till oevangeliserade världen.

2. Varför ska vi gå ut som missionärer?

a) Jesus har befallt oss (Matt 28:18-20)

Hudson Taylor sade: ”Missionsuppdraget är inte en valmöjlighet utan ett en befallning som vi måste lyda.”

Denna befallning gäller inte bara de femfaldiga tjänstegåvorna utan var och en av oss som har blivit födda på nytt.

Vi skall ta detta evangelium till var och en som vi möter; klass kompisar, arbetskamrater, släktingar, grannar, immigranter, och till de folkgrupper som ännu inte hört.

b) Kristi kärlek driver oss (2Kor 5:14)

Den kinesiska flickan som simmade över sundet till Hong Kong och och var villig att ta sig tillbaka samma väg bara för att ge sitt folk Guds ord.

c) Helvetet är en verklighet – människor går dit (Upp 20:11-15)

Det finns bara en väg till Gud och det är genom Jesus Kristus (Joh 14:6).
1. Människan är en syndare (Rom 3:23). 2. Han är på väg till en evig död (Rom 6:23). 3. Genom att tro på Jesus blir man frälst. (Rom 10:9-10) 4. Var och en som åkallar Jesu namn blir frälst (Rom 10:13). 5. För att göra detta måste de HÖRA om Jesus (Rom 10:14). 6. Hur skall de höra? Genom en som predikar. 7. Predikanten måste bli utsänd (Rom 10:14-15).

”Evangelium är bara goda nyheter om det kommer i tid.” – Carl. F. Henry

d) Det är vår skyldighet (2Kung 7:9)

Vi har läst om de spetälska som sade att ”Men om vi tiger nu och väntar till imorgon, drar vi en skuld över oss.”

Ords 24:11-12 Det är din och min skyldighet att ge till andra vad vi har fått.

Paulus sade: ”Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium.
”Därför betygar jag i dag för er att jag inte är skyldig till någons blod.
”Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan” (Apg 20:24, 26-27).

Avslutning: Vi har sett att världen idag är i behov utav missionärer som kommer till dem och räddar dem från att gå till helvetet. Vi har sett 4 anledningar till att just du skall gå; 1. Jesus har befallt dig att gå 2. Kristi kärlek tvingar dig att gå 3. Om inte du går till dem kommer det finnas stor risk att de går till helvetet 4. Det är din skyldighet att gå.

Du kan inte säga att du inte kan, Gud använde spetälska att rädda Samarien. När Paulus mötte Jesus så fick han nya prioriteringar, det som hade varit värt något förut kastade han på skräphögen för att vinna Kristus. Han levde bara för en sak, att fullborda sitt lopp och den uppgift som han hade fått av Jesus: att vittna om Guds evangelium.

Du har också ett lopp och en kallelse som Gud vill att du skall fullborda. Kanske just du skall lämna din bekvämlighet här och ge upp någonting för att gå med evangelium till någon folkgrupp som väntar på Jesus?

”Om Gud kallar dig att bli en missionär, försök inte att bli en kung.”

No comments: