Saturday, May 17, 2008

Be för den kristna affärsmannen - pastorn Shi

Peking - Shi Weihan har äntligen efter långa förhandlingar fått tillfälle att möta sin advokat. Shi som är ledare för en husförsamling i Peking arresterades men släpptes den 4 januari 2008. Men den 19 mars arresterades han igen och innan dess hade Peking polisen inte tiilåtit Shis advokat att bli involverad i saken. Polisen håller honom inlåst med motivet att han är ett farligt religiöst element.

Han har varit inlåst en månad och man är orolig för hans hälsa eftersom han lider av kronisk diabetes. Shis advokat säger att hans hälsa är väldigt dålig och att han lider av allergiska utslag som han inte får någon förklaring om varför de har uppstått. Han säger också att han behöver snabb läkar hjälp.

Från samtalet advokaten hade med Shi, var polisens utfrågningar mest fokuserad omkring hans relationer med USA. Polisen vill inte medge att detta är religiös förföljelse.

Läs mer på www.chinaaid.org

No comments: