Saturday, May 17, 2008

Sju hus församlings ledare i Shandong arresterade för att ha hållt bibel studium

Kina har intesifiserat sin kampanj mot den kinesiska hus församlingen. På morgonen den 8 maj blev 3 hus församlings ledare i Shandong provinsen arresterade för att ha hållt bibel studium. En Taiwanesisk pastor blev omedelbart utvisad. Under 5 år får han inte återvända till Kina. Under tiden, i början av maj har ytterligare 4 hus församlingsledare från samma provins blivit arresterade. En pastor från Jilin provinsen blev slagen på grund av sina församlings aktiviteter. En annan pastor från Yanji, i Jilin provinsen blev slagen och skadad den 4 maj. Pastor Hao Yuji arresterades av säkerhets polisen under det att han predikade i sin församling. Han blev tillsagd att upplösa församlingen och när pastor Hao frågade varför, blev han slagen.

De kinesiska myndigheterna har intensifierat sitt nedslag mot den kinesiska hus församlingen på grund av OS 2008 i Peking.

For More Information: Please visit: www.chinaaid.org

No comments: