Saturday, May 17, 2008

Franklin Graham fördömde "olaglig mission".

Billy Grahams son Franklin besökte Peking under måndagen och där sade han att han inte kommer att stödja olaglig mission under OS i Peking.

- Jag kommer inte att stödja någon olaglig aktivitet, sa Franklin Graham till pressen efter att han träffat kyrkoledare från den protestantiska kyrka som är godkänd av kommunistpartiet.

Han talade sig också varm för att föra en dialog. Han sade att religionsfriheten i Kina har förbättrats under de senaste 20 åren.

Ofta när folk talar om att "föra en dialog" brukar det betyda att man är rädd för att trampa någon på tårna ifall man säger något som kan såra dem. Ifall grunderna för att föra en dialog är rädsla så betyder det att man kompromissar med sanningen.

Under varje OS är det många missions organisationer som åker dit med syftet att predika evangelium. Det kommer inte att vara någon skillnad nu när OS sker i Kina. Antagligen kommer fler än vanligt att åka dit med längtan att få predika evangelium inte bara till kinesen men också till alla andra människor från andra nationer som har kommit dit för att se på sport.

De flesta vet hur Kinas regering ser på kristna och att de inte ser med blida ögon på att det finns de som vill komma till deras land för att försöka få deras invånare kristna.

Ska vi då lyda Kinas regering mer än vi lyder Gud? Jesus gav oss befallningen att gå ut till hela världen och predika evangelium.

Jag håller med om att ibland måste vi föra en dialog. Men jag tror inte att vi vinner något av att föra en dialog och samtidigt kompromissa med att predika evangelium på grund av att en regering eller regim inte tycker om det.

I Kina så finns det bara en kyrka enligt regeringen, och det är Tre Själv Kyrkan. Man kan säga att den är styrd utav regeringen även om det finns Tre Själv Kyrkor som inte bryr sig så mycket om vad de säger men gör vad de tror Gud säger åt dem att göra. Men de får inte predika det fulla evangeliet som till exempel om Jesu andra tillkommelse eller om den Helige Ande.

Det finns också en annan kyrka som regeringen inte erkänner. Det är husförsamlingarna, som vägrar att ställa upp på de krav som regeringen ställer. De säger att vi måste lyda Gud mer än människor. "Säger Bibeln att Jesus kommer att komma tillbaks, så måste vi predika om det."

Jag tycker att när Franklin Graham fördömer mission under OS så har han gått utanför den kallelse han har och kompromisserar med Guds ord. Det tråkiga är att hans ord väger tungt eftersom han är den han är.

Vi får bara be att människor inte ska bry sig så mycket om vad han sade här och predika evangelium i "tid och otid."

No comments: